Kontaktinformasjon

Reiseledere, lærere og foreldre som reiser med klasse 10B har følgende kontaktinformasjon under klasseturen til Berlin:

 Reiseleder    Magnus Fjørtoft   +47 400 91 971
 Lærer  Britt +47 922 54 927
 Lærer  Lisbet +47 922 22 194
 Assistent  Hanne Berit +47 922 90 638
 Forelder  Erik +47 900 35 084
 Forelder  Grete +47 408 78 981
 Forelder  Lisbeth +47 932 18 234
 Forelder  Morten +47 482 14 000 
 Sjåfør  Peter Jacobsen +47 948 04 815
 Vakttelefon i Norge   950 13 100