Ordensregler

Skolen har i samråd med turgruppa og foreldrene utarbeidet et sett med ordensregler som gjelder under Toleransereiser med Tislegård Ungdomsskole. Disse er som følger: